Veselý barevný podzim

Veselý barevný podzim

Veselý barevný podzim

Do podzimu vstoupíme pěkně zvesela. Na procházce si nasbíráme různé trávy, větvičky, lístky a plody a vytvoříme podzimně laděnou veselou kytici.

Materiál:

Vratič

Kdoule

Šípky

Jeřabiny

Žaludy

Různé trávy a listy

Pupava

Pámelník

Žlutá papírová stuha cca 1 m

Floristický drátek

Nůž, nůžky

Aranžovací hmota pro živé rostliny (zelená)

Vhodná nádoba

Postup:

  1. Aranžovací hmotu necháme nasáknout vodou. Nenamáčíme násilím, ale opravdu necháme volně nasáknout. Jinak by v hmotě zůstala suchá místa a květiny by uvadly.
  2. Ze stuhy vytvoříme mašly a uprostřed jí převážeme drátkem.
  3. Kdouli rozpůlíme a napíchneme na drátek.
  4. Rostliny rovnoměrně vypícháme do hmoty.
  5. Na závěr mezi ně zapíchneme mašli a kdouli.